Get Adobe Flash player

CONTACT US:

office@sociobrains.com

Issue 39, November 2017

 


 

 

Ноемврийският брой на списание SocioBrains отразява научните доклади на преподавателите и докторантите в Педагогическия факултет на Шуменски университет "Епископ Константин Преславски", Шумен, България, представени на Научна конференция с международно участие и Докторантска конференция "Иновации в образованието" (27-29 Октомври 2017)

 

 The November Issue of SocioBrains reflects the scientific reports of the lecturers and PhD students at the Pedagogical Faculty of Konstantin Preslavsky - University of Shumen, Shumen, Bulgaria, presented at Scientific Conference with International Participation and PhD Conference "Innovation in Education" (27-29 October 2017)

_________________________________________